Uutisia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilo kasvot kaunistaapi, juhla arkisen elämän.

Suomessa kansantanssiharrastus on laaja-alaista ja runsasta. Ohjaajien ja harrastajien tarpeet toiminnassa ovat moninaiset. Kansantanssin harrastajajärjestöillä on käytössään paljon tietoa, mutta suurin osa ei ole ajankohtaista. Kaikkien järjestöjen ei-ajankohtainen tieto tulisi arkistoida, jotta tulevaisuudessa tutkijoilla ja ohjaajilla on mahdollisuus saada aineistoa uudelleen käyttöönsä. Harrastajien keskitetty palveleminen ja arkistoinnin järjestäminen ja ylläpito vaatii työntekijän, työvälineet ja työpaikan.
Tavoitteenamme on järjestää tutkimusta ja tallennusta nykytanssista ja tanssimisesta tämän ajan ilmiönä. Tallennnuksen kohteena ovat kaikenlaiset tanssitilaisuudet, -muodot ja -tyylit.

Kansantanssin tieteellisen tutkimuksen kehittämiseksi yhdistys on tehnyt työtä vuodesta 1993.
Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasemalle on perustettu SKIP:n valtakunnallinen kansantanssiarkisto. Kansantanssitoiminnan yhteydessä syntyy monenlaisia tallenteita: videoita, äänitteitä ja valokuvia juhlista, näytöksistä, kilpailuista, illanvietoista, harjoituksista jne.
Yhdistyksemme on saanut merkittävien kansantanssiharrastuksen ohjaajien lahjoituksia. Yhdistyksen jäsenet ovat myös aktiivisesti tallentaneet kansantanssitoimintaa eri tavoin.
Kansantanssiarkistoon kerätään kaikenlaista kansantanssialaan liittyvää aineistoa tutkijoiden käytettäväksi.

Yhdistyksen perustehtävänä on kansantanssialan tutkimuksen ja koulutuksen kaikenpuolinen tukeminen ja puolesta puhuminen.
SKIP on järjestänyt useita seminaareja. Seminaareista on julkaistu raportit Tampereen yliopiston TUTKIVI –sarjan (Virtain kulttuurintutkimusaseman raportteja) julkaisuna.

Yhdistyksen lopullinen päämäärä on kansantanssin tutkimuksen aikaansaaminen johonkin Suomen yliopiston tai julkisin varoin pidetyn laitoksen tutkimus- ja opetusohjelmaan.

Yhdistyksemme haluaa toimia aktiivisesti kansantanssiarkiston kokoamiseksi ja järjestämiseksi. Toiminnallamme edistämme suomalaisen kansan tanssimista. Saadaksemme aineistot ohjaajien ja tutkijoiden käyttöön tulee arkisto järjestää. Kansantanssiarkistoon tulemme kokoamaan tiedot myös myös muissa arkistoissa olevista suomalaista kansantanssia koskevista muistiinpanoista.